Белград – Велигден и 1-ви Мај

Белград главен град и најголем град во Србија. Градот се наоѓа на устието на реките Сава и Дунав во централна северна Србија, на местото каде што Панонската низина се сретнува со Балканскиот Полуостров. Населението во Белград брои над 1,2 милиони жители